Александър Ненков
Управляващ съдружник
Станислава Димова-Маркова
съдружник

ГРАЖДАНСКО ПРАВО И ПРОЦЕС

Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” предоставя правни услуги на своите клиенти в областта на гражданското право и процес:

Прочетете повече

ТЪРГОВСКО ПРАВO

Една от основните сфери на дейност на адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” е решаването на въпроси, свързани с търговското право. Предоставяне на услуги на малки, средни и големи предприятия, както и на международни компании във всяка сфера на бизнеса.

Прочетете повече

БАНКОВО ПРАВО

Банковото право включва в своя предмет всички правоотношения на кредитните институции при осъществяване на банкови сделки. Нашите адвокати предлагат следните правни услуги в тази област.

Прочетете повече

ВЕЩНО ПРАВО. СТРОИТЕЛНО ПРАВО

Вещно право

Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” разполага с юристи, които имат богат опит в съставянето на всякакъв вид договори, свързани с прехвърлянето и учредяването на вещни права върху недвижим имот.

Строително право

Адвокатите консултират своите клиенти относно изграждането, промяната на предназначението и премахването на сгради или части от тях.  

Прочетете повече

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

 Адвокатската кантора предоставя на доверителите си следните правни услуги в областта на Облигационното право.

Прочетете повече

ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

Авторско право и срдоните му права:

„Ненков, Маркова и партньори” предоставя правна помощ в сферата на авторските права, тяхната защита и начини, чрез които могат да бъдат предоставяни на трети лица.

Индустриална собственост. Регистрация на патент, търговска марка и полезен модел:

"Ненков, Маркова и партньори" работи дългогодишно в сферата на регистрацията, защитата и консултирането в процеса на заявяване и оформяне на патентни претенции на национални и международни патенти.

Прочетете повече

ТРУДОВО ПРАВО

Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” консултира своите клиенти в областта на трудовото право, като представлява както работодатели, така и служители.

Прочетете повече

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

Адвокатите от „Ненков, Маркова и партньори” са натрупали значителен опит в областта на административното право и процесуално представителство по административни дела. Дружеството консултира своите клиенти, като им предлага целесъобразно разрешаване на поставените от тях казуси.

Прочетете повече

ДАНЪЧНО ПРАВО И ПРОЦЕС

Екипът от адвокати, за да улесни своите клиенти при осъществяването на тяхната дейност и общуването им с органите по приходите, предоставя консултации в областта на данъчното право, практични съвети относно облагането с различни видове данъци.

Прочетете повече

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Развивайки своя бизнес, всеки един търговец се стреми да участва в гражданския оборот и различните видове обществени отношения. Адвокатското дружество предоставя консултации при изготвянето на всички документи, нужни за участието в процедурите по възлагане на обществени поръчки, ръководейки се от нормативната уредба и интересите на клиента.

Прочетете повече

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” предлага следните услуги

Прочетете повече

В знак на съпричастност към различни обществено и социално значими инициативи Адвокатско дружество”Ненков, Маркова и партньори” предоставя „pro bono” юридически услуги на неправителствени организации, фондации и други лица с нестопанска цел, чиито дейност е насочена към осъществяване на проекти, касаещи пряко или косвено интересите на обществото/гражданите.