Екип

Александър Ненков
Управляващ съдружник

anenkov@optimus-law.com

Александър Ненков притежава сериозен опит като юрисконсулт и адвокат с дългогодишен стаж в областта на гражданския и административния процес и съдопроизводството. През този период се е изградил като експерт по въпросите на вещното, облигационното и търговското право, както и тези на правото на интелектуална собственост и сродните му права. Александър е представител по индустриална собственост.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет (Магистър по право – 1994 г.), Успешно завършване на курс „Мит и реалност: Правна рамка на съвременното мироопазване” в Канадски международен център по мироопазване „Лестър Б. Пиърсън” (1999), Университет на Ливърпул, Великобритания, успешно завършване на курс за напреднали на тема „Законите на войната” 1999, посещение на Семинар „Съвременни правни въпроси: Право на мироопазващите мисии, Еврoпейски център за изследвания на сигурността Джордж С. Маршал, Гармиш-Партенкирхен, Германия (1998), участник в 67-ия Международен военен курс по право на въоръжения конфликт в Международния институт за хуманитарно право, Санремо, Италия (1998), Софийски университет ‘Св. Климент Охридски”, Юридически факултет – Специализация „Право на Еворпейския съюз” (2007).

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

Адвокат (2000), Държавен експерт – юрист в Правна дирекция на Министерството на отбраната на Република България (1999 - 2000), Главен юрисконсулт в Министерството на отбраната на Република България (1996 - 1999), Юрисконсулт на Спортен клуб ЦСКА (1997 – 1999), Юрисконсулт на Волейболен клуб ЦСКА (1997 – 1999).

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ:

Търговско право, Гражданско право, Вещно право, Административно право и процес, Граждански процес, Чуждестранни инвестиции, Концесии и обществени поръчки, Данъчно право, Право на интелектуалната собственост и др.

ЕЗИЦИ:

Руски, немски, английски