Сфери на дейност

БАНКОВО ПРАВО

Банковото право включва в своя предмет всички правоотношения на кредитните институции при осъществяване на банкови сделки. Нашите адвокати предлагат следните правни услуги в тази област:

  • Изготвяне на правни становища и предоставяне на консултации при сключване на договори за банков кредит;
  • Изготвяне на договори за учредяване на кредитни обезпечения – договори за ипотека, залози, поръчителство, встъпване в дълг и други;
  • Съдействие на кредитни институции при събиране на вземанията им от кредитополучатели.