Сфери на дейност

ДАНЪЧНО ПРАВО И ПРОЦЕС

Екипът от адвокати, за да улесни своите клиенти при осъществяването на тяхната дейност и общуването им с органите по приходите, предоставя консултации в областта на данъчното право, практични съвети относно облагането с различни видове данъци. Кантората предлага процесуално представителство в производствата пред органите на Национална агенция по приходите, както и пред административните съдилища във връзка с обжалването на актове за данъчно облагане. Адвокатите използват дългогодишния си опит, за да предоставят най – правилното и целесъобразно решение за клиентите си.