Екип

anenkov@optimus-law.com

Александър Ненков притежава сериозен опит като юрисконсулт и адвокат с дългогодишен стаж в областта на гражданския и административния процес и съдопроизводството. През този период се е изградил като експерт по въпросите на вещното, облигационното и търговското право, както и тези на правото на интелектуална собственост и сродните му права. Александър е представител по индустриална собственост.

Прочетете повече

smarkova@optimus-law.com

Станислава Димова-Маркова е натрупала завиден опит и познания като адвокат в областта на дружественото и търговското право. През дългогодишната си практика тя се е доказала като експерт в областта на: корпоративни сливания и придобивания, уреждане на отношения между акционери/съдружници, регистрация на търговски дружества и други субекти, структуриране и регистрация на проектни компании, реализация на инвестиционни активи, сделки с финансови инструменти и др.

Прочетете повече