Сфери на дейност

ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

Авторско право и срдоните му права:

„Ненков, Маркова и партньори” предоставя правна помощ в сферата на авторските права, тяхната защита и начини, чрез които могат да бъдат предоставяни на трети лица. Адвокатите предлагат процесуално представителство пред съда по спорове, отнасящи се до съдържанието на авторските права.

Индустриална собственост. Регистрация на патент, търговска марка и полезен модел:

"Ненков, Маркова и партньори" работи дългогодишно в сферата на регистрацията, защитата и консултирането в процеса на заявяване и оформяне на патентни претенции на национални и международни патенти. Правната кантора предлага представителство в административното производство, свързано с издаването на патент,  неговото оспорване, назначаване на експертиза и други.