Про боно

В знак на съпричастност към различни обществено и социално значими инициативи Адвокатско дружество”Ненков, Маркова и партньори” предоставя „pro bono” юридически услуги на неправителствени организации, фондации и други лица с нестопанска цел, чиито дейност е насочена към осъществяване на проекти, касаещи пряко или косвено интересите на обществото/гражданите.