Екип

Станислава Димова-Маркова
съдружник

smarkova@optimus-law.com

Станислава Димова-Маркова е натрупала завиден опит и познания като адвокат в областта на дружественото и търговското право. През дългогодишната си практика тя се е доказала като експерт в областта на: корпоративни сливания и придобивания, уреждане на отношения между акционери/съдружници, регистрация на търговски дружества и други субекти, структуриране и регистрация на проектни компании, реализация на инвестиционни активи, сделки с финансови инструменти и др. За последните 10 години Станислава консултира някои от най-големите инвестиционни посредници, управляващи дружества и един от малкото фондове за дялово инвестиране в страната.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (магистър по право – 2005);
ILEC /C1/ - сертификат по юридически английски език
ICFE /C1/ - сертификат по финансов английски език

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

Адвокат (2007)

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ:

Корпоративно право, Търговско право, Търговска несъстоятелност, Облигационно право, Гражданско право, Граждански процес, Арбитраж, Вещно право, Концесии и обществени поръчки, (акцент върху обществените поръчки по договори с гарантиран резултат) и др.

ЕЗИЦИ:

Немски, английски